Меню Затваряне

Общи условия

„ДВЕРГЕН“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за  аспектите на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

1) Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта dvergen.com на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
•   Изрично получено съгласие от Вас като потребител на форума;
•   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•   За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•   ограничение на целите на обработване;
•   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•   точност и актуалност на данните;
•   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

3)  Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•   Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, Псевдоним/Потребителско име и др.)
•   Цел, за която се събират данните:
a) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,
б) за целите на регистрация на потребителя в сайта.

4) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•   разкриват расов или етнически произход;
•   разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•   генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.

5) Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви във форума, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

5) Дружеството може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

6) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.


Warning: Undefined array key 0 in /home/dvergen/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924
X